12 stycznia 2017

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia


18 stycznia 2017

Zakończenie projektu oznaczenia trasy dojazdowej do grodziska w Przeczycy, na zlecenie Starostwa Powiatowego w Dębicy


18 lutego 2017

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia